Car import support and handling
Auto invoer support en afhandeling
About Us
About Us

How can we help you?

What can we do for you? Bringing your car over from  abroad, whether you move over from the USA, China or Azie or anywhere else in the world, we can arrange all the forms and paper work and the complete technical inspection for you by the RDW.  Your car needs to meet the Dutch APK demands and we take care of that first before we move forwardwith the final RDW inspection. We got higly trained cartechnicions to make the alterations or repairs on your car. And we will give you a price for these repairs upfront.

You do not want to sit all day at our RDW (which is like the DMV) to get your car checked and then be send home because there need to be some minor alterations like changing the color of the directionlights or ajusting your headlights?  

                                                                     
                       rijksdienst voor het wegverkeer                                                                                        waitingline for the carinspection at the RDW

Or maybe some bigger alterations where you have to get the vehicle indentfication number (VIN) stamped in the car chassis on your car or even by law required lights added to the rear end of your car. You will have to explain all this to a local dealer and you hope he does the job right?

Because every time you need and want to go back to the RDW you will have to make a new appointment. And you will have to keep in mind that you are not allowed to drive your car here in the Netherlands with a foreign licence once you are resident here.l

And also the paperwork needs to been done correctly and filled out the proper way otherwise customs/the taxoffice will send you home for a new set of papers. We will take care of this as well and make sure you will recieve a Dutch licence as quikly as possible! 

Hoe kunnen we u van dienst zijn ?

Wat kunnen wij voor u doen? Brengt u de auto over uit het buitenland, willekeurig of dit uit de Verenigde Staten, China of Azie of ergens anders in de wereld is, wij  kunnen alle formulieren en papier voor u verwerken en de volledige technische controle voor u doen bij de RDW. U wilt toch niet de hele dag  bij de RDW (de enige officiele keuringsinstantie) staan om uw auto te laten controleren en vervolgens naar huis gestuurd te worden, want er moeten enkele kleine wijzigingen zoals het veranderen van de kleur van de knipperlichten of afstellen van de koplampen plaatsvinden?
            
          
                                          


        Nederlands Kenteken/Dutch carlicence                      

Of misschien
een aantal grotere wijzigingen waarbij u bijvoorbeeld het chassisnummer in de auto moet laten slaan door de RDW of zelfs bij wet verplichte (Mist) lichten toevoegen aan uw auto. Je moet dit alles een lokale dealer uit te leggen en dan kunt u alleen maar hopen dat dit goed gaat en zonder onnodig hoge kosten?Want e
lke keer dat u weer voor herkeuring naar de RDW wilt moet u een nieuwe afspraak te maken. En ten overvloede misschien, maar u mag vanwege rechtswege niet met uw auto hier in Nederland rijden met een buitenlands kentekenbewijs als u officieel in Nederland bent ingeschreven.
 
En ook het papierwerk moet natuurlijk  correct ingevul zijn en op de juiste manier omdat anders  het belastingkantoor/douane  u naar huis stuurt voor een nieuwe set correct ingevulde papieren. Wij verzorgen dit ook voor u en zorgen ervoor dat u het Nederlandse
kentekenbewijs zo snel mogelijk thuis ontvangt.                                    
                                                 
                                                                                                                                                                
HomeAbout UsOverviewOur ClientsFavoriete linksclient logonformulieren downloadenContact